Installera Java utvecklingsmiljö i Ubuntu

Posted by peter on Tuesday, May 5, 2009

Dags att sätta upp utvecklingsmiljön i min nyinstallerade Ubuntu 9.04. Jag kommer att installera följande programvaror:

 • Subversion
 • Java JDK
 • Eclipse
 • Maven
 • Ant
 • Groovy och Grails
 • Firefox Plugins
 • och några fler… 😉

Subversion

Installera SVN CLI

 1. Öppna ett terminalfönster (shell) och kör följande kommando:

  $ sudo apt-get install subversion
  

  Kontrollera att allt gick bra.

  $ svn –version
  svn, version 1.5.4 (r33841)
  compiled Feb 23 2009, 20:42:53

Copyright © 2000-2008 CollabNet. Subversion is open source software, see http://subversion.tigris.org/ This product includes software developed by CollabNet (http://www.Collab.Net/).

Allt gick bra och version 1.5.4 är installerad.</li> </ol> 

**Installera [NautilusSVN](http://code.google.com/p/nautilussvn/).**

 1. Denna programvaran laddar du hem [här ifrån](http://code.google.com/p/nautilussvn/wiki/Installation) och det är Debian paketet du skall ladda hem. <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ wget http://nautilussvn.googlecode.com/files/nautilussvn_0.12-1ubuntu2_all.deb

 2. Installera paketet du laddade hem. <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ sudo dpkg -i nautilussvn_0.12-1ubuntu2_all.deb

 3. Starta om Nautilus. Om du sedan högerklickar i Nautilus så får du fram några svn alternativ. <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ nautilus -q

nautilussvn

  Önskar att det fanns en plugin till Firefox som kunde integrera med NautilusSVN precis som [TortoiseSVN Menu](https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/3416/) gör i Windows. Himla smidigt när man surfar till ett repository och sedan kan böra ladda ner det direkt. Man kanske skulle klona TortoiseSVN så att den funkade för NautilusSVN (visst, om jag bara hade tid 😉 ).

  ## Java JDK

  Jag har tänkta att installera flera versioner av Java JDK, version 5 och 6.

   1. Öppna ett terminalfönster (shell) och kör följande kommando: <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ sudo apt-get install sun-java5-jdk sun-java6-jdk

    Man väljer vilken som skall vara default JDK och om man senare vill ändra detta så kör man bara följande:

    <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ sudo update-alternatives --config java

   2. Lägg nu till JAVA_HOME variabeln. <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ nano ~/.bashrc

    Lägg till följande rad

    <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-6-sun

    Ladda om .bashrc

    <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ source ~/.bashrc

    Kontrollera att miljövariabeln är satt.

    <pre class="brush: bash; light: true; title: ; notranslate" title="">$ echo $JAVA_HOME

/usr/lib/jvm/java-6-sun

  **Det kommer mera snart….**

comments powered by Disqus